ارشد92×اخباردانشگاه×منابع ارشد×استخدام92
اخباردانشگاه.منابع آزمون.بانك سوال و مقاله.ارشد92.استخدام 92

خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام دانشگاه آزاد 91

http://78.109.199.240/Loader.aspx

--------------------------------------------------

آدرس اینترنتی خرید کارت اعتباری ثبت نام دانشگاه آزاد 91

 

۱-   ثبت نام آزمون سراسری سال 1391 - رشته های غیر پزشکی (کارت 120،000 ریالی)

http://78.109.199.236/Loader.aspx?azt=1

۲-  ثبت نام آزمون سراسری سال 1391 - رشته های پـــزشکــــی (کارت 120،000 ریالی)

http://78.109.199.236/Loader.aspx?azt=2

۳- ثبت نام آزمون سراسری سال 1391 - رشته های پـــــاره وقت (کارت 120،000 ریالی)

http://78.109.199.236/Loader.aspx?azt=3

۴- ثبت نام آزمون سراسری سال 1391 - رشته های غیر پزشکی و پاره وقت (کارت 180،000 ریالی)

http://78.109.199.236/Loader.aspx?azt=4

 

 ارسال توسط admin

دانلود